Welkom op de website van Stichting Gehandicapten Platform Noordenveld (SGPN).

De SGPN is een stichting die de integratie van mensen met een functiebeperking op plaatselijk niveau wil stimuleren.

- De SGPN treedt op als gesprekspartner van de gemeente als controle op naleving van het gehele gehandicaptenbeleid.

- De SGPN geeft gevraagd en/of ongevraagd advies.

- De SGPN inventariseert knelpunten.

- De SGPN geeft informatie en voorlichting over obstakels die mensen met een functiebeperking ondervinden.

- De SGPN werkt, waar nodig, samen met andere organisaties die zich bezighouden met deze problematiek, waaronder WMO.

 

Kortom: Als platform willen wij de integratie van mensen met een functiebeperking op plaatselijk niveau stimuleren en hun belangen behartigen!